bg en

Пасианс Арка
Правила на пасианса Арка


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 2 тестета от по 52 карти.
Фундамент: Картите се подреждат възходящо или низходящо по ранг и цвят, като на купчините, започващи с поп, се подреждат низходящо, а на тези с Асо - възходящо.
Табло: От всяка от купчините на таблото може да се използва само най-горната карта. Върху купчина от таблото могат да се поставят карти както възходящо, така и низходящо.
Преместване: Карта може да се премести от таблото на фундамета, само ако е следваща или предишна по ранг.
Разместване: На върха на всяка купчина на таблото се слага картата, която се е намирала на нейното дъно.