bg en

Пасианс Клондайк Три Тестета (1 карта)
Правила на пасианса Клондайк Три Тестета (1 карта)


Трудност: Ниска
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 3 тестета от по 52 карти.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред по алтернативен цвят, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места може да се поставя поп или купчина, която започва с поп.
Преместване: Само подредени купчини от карти могат да се преместват.
Резерва: Кликнете, за да се обърне 1 карта.