bg en

Пасианс Юкон
Правила на пасианса Юкон


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 1 тесте от 52 карти за игра.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред по алтернативен цвят, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места може да се поставя поп или купчина, която започва с поп.
Преместване: Kупчини от обърнати карти, независимо от наредбата им могат да се преместват. Най-горната карта трябва да отговаря на наредбата (с едно по-малка и алтернативен цвят).