bg en

Пасианс Ийстхевън
Правила на пасианса Ийстхевън


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 1 тесте от 52 карти за игра.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред по алтернативен цвят, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места може да се поставя произволна карта или купчина.
Преместване: Само подредени купчини от карти могат да се преместват.
Резерва: Кликнете, за да се обърне по 1 карта на всяка купчина на таблото.