bg en

Пасианс Голф
Правила на пасианса Голф


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 1 тесте от 52 карти за игра.
Фундамент: Картите се подреждат възходящо или низходящо по ранг.
Табло: От всяка от купчините на таблото може да се използва само най-горната карта.
Преместване: Карта може да се премести от таблото на фундамета само ако е следваща или предишна по ранг.
Резерва: Кликнете, за да се добави 1 карта във фундамета.