bg en

Двоен Руски Пасианс
Правила на играта Двоен Руски Пасианс (Руски пасианс с Две Тестета)


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 2 тестета от по 52 карти.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред по цвят, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места може да се поставя поп или купчина, която започва с поп.
Преместване: Kупчини от обърнати карти, независимо от наредбата им могат да се преместват. Най-горната карта трябва да отговаря на наредбата (с едно по-малка и алтернативен цвят).