bg en

Пасианс Четиридесетте Разбойника
Правила на пасианса Четиридесетте Разбойника


Трудност: Висока
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 2 тестета от по 52 карти.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред, като се започва с поп и се завършва с Асо. Върху празните места може се постави всяка карта.
Moving: Само най-горната карта може да бъде премествана.
Резерва: Кликнете, за да се обърне по 1 карта на всяка купчина на таблото.