bg en

Пасианс Паяк Един Цвят




Правила на пасианса Паяк Един Цвят


Трудност: Ниска
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 2 тестета от по 52 карти, но само от един цвят (Пики).
Фундамент: Не е възможно ръчно поставяне на карти върху фундамента. Когато в някоя колона на таблото се завърши последователност от едно тесте (от поп до асо), то се мести автоматично върху фундамента.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места могат да се поставят подредени купчини.
Преместване: Само подредени по ранг купчини от карти могат да се преместват.
Резерва: Кликнете, за да се обърне по 1 карта на всяка купчина на таблото.