bg en

Пасианс Паяк Два Цвята
Правила на пасианса Паяк Два Цвята


Трудност: Ниска
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 2 тестета от по 52 карти, но само от два цвята (Пики и Купи).
Фундамент: Не е възможно ръчно поставяне на карти върху фундамента. Когато на таблото има тесте или част от тесте подредени низкодящо по ранк (от Поп до Асо) от един цвят те автоматично биват преместени върху фундамента.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред, като се започва с поп и се завършва с 2. Върху празните места могат да се поставят подредени купчини.
Преместване: Само подредени по ранг купчини от карти могат да се преместват.
Резерва: Кликнете, за да се обърне по 1 карта на всяка купчина на таблото.