bg en

Пасианс Осемте Клетки
Правила на пасианса Осемте Клетки


Трудност: Средна
Цел на играта: Да се подредят всички карти на фундамента.
Карти: 1 тесте от 52 карти за игра.
Фундамент: Картите се подреждат по цвят възходящо от асо (асото е най-ниската карта в тази игра) до поп.
Табло: Купчините се подреждат в низходящ ред, като се започва с поп и се завършва с Асо. Върху празните места може да се поставя поп или купчина, която започва с поп.
Преместване: Само подредени купчини от карти могат да се преместват. Допълнително условие е броят на преместваните карти да не е по-голям от броя на свободните клетки плюс едно.
Резерва: Във всяка от четирите клетки временно може да се постави произволна карта. При започване на игра първите четири клетки съдържат по една карта.